Category Archives: Lời Kêu Gọi

Lời Khóc Gọi tuần 39

Xin luôn Hi Sinh Hiệp Nguyện, phổ biến nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khóc Gọi tuần 39 khẩn cấp Thoát Tàu Thoát Cộng giai đoạn cuối của Tập Hợp Quốc Dân Việt Khóc … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khóc Gọi tuần 38

Xin luôn Hi Sinh Hiệp Nguyện & giúp phổ biến nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khóc Gọi tuần 38 khẩn cấp Thoát Tàu Thoát Cộng giai đoạn cuối của Tập Hợp Quốc Dân … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khẩn Gọi tuần 37

Xin luôn Hiệp Nguyện & giúp phổ biến nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khẩn Gọi tuần 37 Kháng Tàu Thoát Cộng giai đoạn 2 của Tập Hợp Quốc Dân Việt 12 BỘ CHÍNH … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 36

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 36 của Tập Hợp Quốc Dân Việt (các ý chính) TOÀN QUỐC DÂN VIỆT HÃY KIÊN VỮNG ĐOÀN KẾT CỨU NƯỚC GIỮ NƯỚC ! Hãy Gạt Bỏ Ngay Mọi Ý Nghĩ Thoát Thân … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

THQDV – Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 35

TOÀN QUỐC DÂN VIỆT HÃY KIÊN VỮNG ĐOÀN KẾT CỨU NƯỚC GIỮ NƯỚC ! Đồng Loạt Thay Máu bằng Máu uy dũng của 2 Bà Trưng – Đinh Bộ Lĩnh – Trần Quốc Toản ! Hãy Gạt Bỏ Ngay Mọi … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 34

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 34 của Tập Hợp Quốc Dân Việt TOÀN QUỐC DÂN VIỆT HÃY KIÊN VỮNG ĐOÀN KẾT CỨU NƯỚC GIỮ NƯỚC !  KHẨN CẤP TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG & TAY SAI   HAY … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment

Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 33

  Xin luôn Hi Sinh Hiệp Nguyện & giúp phổ biến nhanh & rộng hết mức. Kính cảm ơn nhiều. THQDV ====== Lời Khẩn Gọi Tổng Biểu Tình tuần 33 của Tập Hợp Quốc Dân Việt TOÀN QUỐC DÂN VIỆT … Continue reading

Posted in Lời Kêu Gọi, Uncategorized | Leave a comment